Welkom

Wat en voor wie

GROEPSBOUW is een onafhankelijk begeleiding- en adviesbureau voor particulieren die gezamenlijk en in eigen beheer hun woonruimte willen (laten) realiseren en/of in stand houden. GROEPSBOUW begeleidt het traject van samen bouwen, kopen, huren en ontwikkelen van woonruimte. Het kan daarbij gaan om samenbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO, collectieve huur of een andere vorm waarbij bewoners gezamenlijk zeggenschap willen hebben over hun woonruimte.

De ondersteuning van GROEPSBOUW is zowel inzetbaar voor nieuwe groepen als voor groepen die al collectief over woonruimte beschikken. Het kan zowel nieuwbouw als vernieuwbouw betreffen of complete herontwikkeling/functieverandering van bestaande gebouwen. De groepsgrootte en samenstelling van de groepen kan heel divers zijn qua interesse, deskundigheid, beschikbaar budget en woonwensen.

 

Samen bouwen en wonen

Voordelen van collectief bouwen en wonen

Gemeenten zetten in toenemende mate actief in op het stimuleren van CPO. Ook eigenaren van gebouwcomplexen kiezen steeds vaker voor herontwikkeling via CPO. Een groot voordeel van CPO is het directe zeggenschap voor de kandidaten. Er is veel meer betrokkenheid op het samen bouwen en mogelijk ook op het samen wonen. Doordat er geen ontwikkelaar bij het project betrokken is kan er tevens financieel voordeel worden bereikt. Voor groepen waarbij CPO geen optie is vormt collectieve huur mogelijk een uitkomst. Waar normaliter huurders individueel een woning huren kan men ook kiezen om als groep woonruimte te huren. Met een juiste afstemming valt ook hier meer zeggenschap voor de kandidaten, grotere flexibiliteit en een financieel voordeel te behalen.

Het proces

We begeleiden groepen gedurende het gehele proces dat meestal de volgende fasen doorloopt:

 • initiatieffase; 
 • ontwikkelingsfase;
 • vergunningsfase;
 • aanbestedingsfase;
 • uitvoeringsfase;
 • ingebruikneming;
 • beheerfase.

Onze expertise

Onze kennis en ervaring

GROEPSBOUW beschikt over een ruime ervaring op het gebied van projectmanagement, bouwen, vergunningen, (juridische) procedures en collectieve woonprojecten. Deze ervaring sluit goed aan bij het brede scala aan activiteiten en werkzaamheden die nodig zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van collectieve bouw- en woonplannen. Onze werkwijze en inzet is adaptief. Elk project en elke groep vraagt om een unieke aanpak. We houden rekening met de wensen en mogelijkheden van de groep, de inhoud van de bouwopgave en de specifieke omstandigheden van het project.

Dit hebben wij u te bieden

Ons voornaamste doel is het ontzorgen van u als klant tijdens de aanpak, uitwerking en uitvoering van bouw- en ontwikkelingsplannen. Onze begeleiding kan ingezet worden voor het gehele proces, maar kan ook gevraagd worden voor onderdelen van het proces bijvoorbeeld wanneer de initiatieffase en de ontwikkelingsfase al geheel of gedeeltelijk zijn afgerond.
De begeleiding van GROEPSBOUW kan bestaan uit de volgende activiteiten:

 • project- en procesmanagement, het trekken van het proces, verzamelen van informatie, bewaken van voortgang, planning, kostenbewaking;
 • adviseren over locatiemogelijkheden, architect- en aannemerskeuze, juridische aspecten;
 • inbreng kennis op organisatorisch, financieel en procedureel gebied;
 • bemiddeling of desgewenst vertegenwoordiging richting overheid en opdrachtnemers, o.a. inschakelen constructieve, bouwtechnische, milieutechnische en fiscale adviseurs, notaris.
 • Op afstand (mee) beheren van de woonruimte, (gedeeltelijke) overname beheer taken VvE.

 

Over ons

Warren van Hoof

Warren van Hoof

Warren heeft zelf vanaf 2003 in diverse gemeenschappelijk woonprojecten gewoond. De laatste jaren woont hij samen met zijn gezin in de Paap, een complex in zelfbeheer met 40 wooneenheden, gelegen in Den Bosch. Na het afronden van de kunstacademie in die zelfde stad is hij rechten gaan studeren. In 2013 heeft hij zijn masteropleiding afgerond met als specialisatie oa woonrechten en huisvestingsproblematiek.
Naast het werk dat Warren binnen Groepsbouw verricht werkt hij vanuit Donderwerk ook als coach en ondersteuner voor oa de creatieve en sociaalmaatschappelijke sector.

warren@groepsbouw.nl

Henk van Hoof

Henk van Hoof

Henk is als bouwkundig ingenieur gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, grondexploitatie, bestemmingsplan- en bouwplanprocedures en projectmanagement van complexe bouwprojecten. Hij heeft een zeer ruime, deels leidinggevende ervaring (meer dan 35 jaar) bij de gemeentelijke overheid, met name in de vaak spannende relatie met ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. Zijn expertise ligt op het gebied van processturing in juridisch en financieel complexe en risicovolle projecten. Henk woont en werkt momenteel in Eindhoven, is getrouwd en heeft 4 kinderen (met partners) en (op dit moment) 6 kleinkinderen.

henk@groepsbouw.nl

Contact

Wil je meer weten neem dan rustig contact met ons op voor een geheel vrijblijvend, oriënterend eerste gesprek. Ongeacht of uw groep al helemaal vaststaat en of u uw wensen al helemaal heeft bepaald, we nemen de mogelijkheden graag met u door.

Naam*

Email*

Telefoonnummer

Website

Straatnaam + nr

Postcode & plaats

Bericht


*Verplichte velden